preloader
contact-tab
arrow Säg hej

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy anger hur Eat Natural använder och skyddar all information som du ger Eat Natural när du använder denna webbplats www.eatnatural.com

Eat Natural förstår att din integritet är viktig för dig och att du bryr dig om hur dina personuppgifter används. Vår webbplats samlar bara in och använder personuppgifter på sätt som beskrivs här och på ett sätt som är förenligt med våra skyldigheter och rättigheter enligt lag.

Läs denna sekretesspolicy noga och se till att du förstår den. Din acceptans av denna sekretesspolicy anses ske vid din första användning av vår webbplats. Om du inte accepterar och godkänner denna sekretesspolicy måste du sluta använda vår webbplats omedelbart.

Vad täcker denna policy?

Sekretesspolicyn gäller endast för din användning av vår webbplats. Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Observera att vi inte har någon kontroll över hur dina uppgifter samlas in, lagras eller används av andra webbplatser och vi rekommenderar att du kontrollerar sekretesspolicyn för sådana webbplatser innan du tillhandahåller någon information till dem.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter definieras av den allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordningen 2016/679) (”GDPR”) som ”all information som rör en identifierbar person som kan identifieras direkt eller indirekt särskilt med hänvisning till en identifierare”.

Personuppgifter är i enkla termer all information om dig som gör att du kan identifieras. Personuppgifter täcker uppenbar information som ditt namn och kontaktuppgifter, men de täcker också mindre uppenbar information som identifikationsnummer, elektronisk platsinformation och andra identifierare.

Vilka är mina rättigheter?

Enligt GDPR har du följande rättigheter som vi alltid kommer att arbeta för att upprätthålla:

 1. Rätten att bli informerad om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Integritetspolicyn bör säga allt du behöver veta, men du kan alltid kontakta oss för mer information (se “”hur kontaktar jag dig?””)
 2. Rätten att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig
 3. Rätten att få dina personuppgifter ändrade om någon av dina personuppgifter som innehas av oss är felaktiga eller ofullständiga
 4. Rätten att bli glömd, dvs rätten att be oss ta bort eller på annat sätt radera all personlig information som vi har
 5. Rätten att begränsa (dvs. förhindra) behandlingen av dina personuppgifter
 6. Rätten att invända mot oss genom att använda dina personuppgifter för ett särskilt syfte eller ändamål
 7. Rätten till uppgiftsportabilitet. Detta innebär att om du har tillhandahållit personuppgifter till oss direkt, vi använder dem med ditt medgivande eller för att fullgöra ett kontrakt, och att uppgifterna behandlas med automatiserade medel, kan du be oss om en kopia av den personliga informationen för att använda med en annan tjänst eller verksamhet i många fall
 8. Rättigheter relaterade till automatiserat beslutsfattande och profilering. Vi använder inte dina personuppgifter på detta sätt.

För mer information om användning av dina personuppgifter eller för utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen i slutet av denna sida.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Beroende på din användning av vår webbplats kan vi samla in några eller alla av följande personliga och icke-personliga uppgifter:

 • Namn
 • Kontaktinformation inklusive e-postadress
 • Demografisk information som adress och postnummer
 • Information om dina preferenser och intressen
 • IP-adress
 • Webbläsartyp och typ och version
 • Operativsystem
 • En lista över webbadresser som börjar med en referenswebbplats, din aktivitet på vår webbplats och webbplatsen du lämnar till

Hur använder du mina personuppgifter?

Under GDPR måste vi alltid ha en laglig grund för att använda personuppgifter. Det kan bero på att uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ett kontrakt med dig, eftersom du har samtyckt till eller användning av dina personuppgifter, eller för att det ligger i våra legitima affärsintressen att använda dem. Dina personuppgifter kommer att användas för ett av följande ändamål:

 • Tillhandahålla och hantera din åtkomst till vår webbplats
 • Anpassa och skräddarsy din upplevelse på vår webbplats
 • Kommunicera med dig. Detta kan inkludera svara på e-post eller samtal från dig
 • Förse dig med information via e-post som du har anmält dig till (du kan när som helst avsluta prenumerationen eller avregistrera dig genom att skicka e-post till simple@eatnatural.co.uk
 • Analysera din användning av vår webbplats och samla in feedback för att göra det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra vår webbplats och din användarupplevelse

Med ditt tillstånd och där det är tillåtet enligt lag, kan vi också använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, vilket kan inkludera att vi kontaktar dig via e-post med information, nyheter och erbjudanden på våra produkter. Du kommer inte att få någon olaglig marknadsföring eller skräppost skickat till dig. Vi kommer alltid att arbeta för att fullständigt skydda dina rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt GDPR och reglerna för integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktiv 2003), och du kommer alltid att ha möjlighet att avregistrera.

Hur länge kommer ni att behålla mina personuppgifter?

Vi kommer inte att bevara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt mot bakgrund av orsakerna för vilka de först samlades in.

Hur och var lagrar eller överför ni mina personuppgifter?

Vi lagrar eller överför bara dina personuppgifter i Storbritannien. Detta innebär att det kommer att skyddas fullt ut under GDPR.

Delar ni mina personuppgifter?

Vi kommer inte att dela någon av dina personuppgifter med tredje part för något syfte, med förbehåll för ett viktigt undantag.

Under vissa begränsade omständigheter kan vi vara juridiskt skyldiga att dela vissa personuppgifter, som kan inkludera din, om vi är inblandade i rättsliga förfaranden eller följer rättsliga skyldigheter, ett domstolsbeslut eller instruktioner från en myndighet.

Hur kan jag kontrollera mina personuppgifter?

Förutom dina rättigheter enligt GDPR kan du få alternativ för att begränsa vår användning av dina personuppgifter när du skickar in dem via vår webbplats I synnerhet syftar vi till att ge dig omfattande kontroller av vår användning av dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål (inklusive möjligheten att välja bort att ta emot e-post från oss, vilket du kan göra genom att avsluta prenumerationen med hjälp av länkarna på vår webbplats.

Hur kan jag undanhålla information?

Du kan komma åt vår webbplats utan att tillhandahålla någon personlig information alls. För att använda alla funktioner som finns tillgängliga på vår webbplats kan du dock behöva skicka in eller tillåta insamling av vissa uppgifter. Du kan begränsa vår användning av cookies. För mer information se vår Cookie Policy.

Hur får jag tillgång till mina personuppgifter?

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig kan du be oss om information om personuppgifterna och en kopia av dem. Detta är känt som en “”tillgångsförfrågan””.

Alla tillgångsförfrågningar ska göras skriftligt och skickas till e-postadressen eller postadresserna som visas i avsnittet nedan.

Hur kontaktar jag er?

För att kontakta oss om allt som har att göra med dina personuppgifter och uppgiftsskydd, inklusive för att göra en tillgångsförfrågan, använd följande information:

E-postadress: simple@eatnatural.co.uk

Telefonnummer: 01787 479123

Postadress: 4, Fourth Avenue, Halstead, Essex, CO9 2SY

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan ändra detta sekretessmeddelande då och då genom att uppdatera denna sida. Du bör kontrollera denna sida då och då för att säkerställa att du är nöjd med ändringar. Denna policy träder i kraft den 30 maj 2018.