preloader
contact-tab
arrow Contact ons

pas mijn regio aan

sluiten clear

Algemene voorwaarden

Welkom op de website van Eat Natural Wanneer je deze website blijft gebruiken, verbind je je ertoe de volgende gebruikersvoorwaarden na te leven, die samen met ons privacybeleid de relatie tussen Eat Natural en jou met betrekking tot deze website beheersen. Gebruik de website niet wanneer je niet akkoord kan gaan met een deel van deze voorwaarden. De term ‘Eat Natural’, ‘wij’, of ‘ons’ verwijst naar de eigenaar van de website, Eat Natural, met maatschappelijke zetel op het adres 4 Fourth Ave, Halstead, Essex CO9 25Y, VK. De term ‘jij’ of ‘je’ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website. Op het gebruik van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen bedoeld ter informatie en voor algemeen gebruik. De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
 • Deze website gebruikt cookies om browservoorkeuren te monitoren. Indien je cookies toestaat, kunnen de volgende persoonsgegevens door ons worden opgeslagen voor gebruik door derden.
 • Gegevens die je verstrekt. We kunnen persoonsgegevens verzamelen (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en postadres) wanneer je contact met ons opneemt;
 • gegevens die door ons worden verzameld terwijl je de website gebruikt;
 • gegevens die door je computer worden verzameld terwijl je de website gebruikt. Het kan hierbij gaan om je IP-adres, browsergegevens en gegevens die we ontvangen via cookies.
 • Noch wij, noch enige derden garanderen of waarborgen de nauwkeurigheid, tijdigheid, werking, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die voor specifieke doeleinden worden weergegeven of aangeboden op deze website. Je aanvaardt dan ook dat zulke informatie en materialen onjuistheden of fouten kunnen bevatten. We sluiten enige aansprakelijkheid voor zulke onjuistheden of fouten uit voor zover dit door de wet wordt toegestaan.
 • Jouw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico. We kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Het is je eigen verantwoordelijkheid om na te trekken of de op deze website aangeboden producten, diensten of gegevens voldoen aan je specifieke behoeften.
 • Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is of dat we op basis van een licentie gebruiken. Het gaat hierbij onder andere, maar niet uitsluitend, om het ontwerp, de lay-out, de uitstraling, het uiterlijk en de grafische ontwerpen. Reproductie is verboden, tenzij dit gebeurt in overeenstemming met de auteursrechtkennisgeving, die deel uitmaakt van deze voorwaarden.
 • Op de afbeeldingen die op deze website worden gebruikt, rust auteursrecht en ze mogen niet worden gebruik zonder voorafgaande toestemming van de licentiehouder of eigenaar van het auteursrecht.
 • Als er op de website handelsmerken worden weergegeven die niet het eigendom zijn van de beheerder en waarvoor de beheerder ook geen licentie bezit, wordt de rechtmatige eigenaar op de website vermeld.
 • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan resulteren in een schadeclaim en/of kan een strafbaar feit zijn.
 • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden voor jouw gemak verstrekt om je aanvullende informatie te verstrekken. Dat betekent echter niet dat we die websites en de informatie die erop staat bekrachtigen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites.
 • Op jouw gebruik van deze website en eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website, zijn de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales van toepassing.
search icon Contact ons arrow